Zwroty i reklamacje

Procedura reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sale@modemix.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (umowa kupna sprzedaży - paragon, faktura),
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • w przypadku otrzymania uszkodzonego produktu — zdjęcie obrazujące uszkodzenie.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 • Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Procedura zwrotu

Kupujący przez sklep internetowy będący konsumentem, a więc osobom fizycznym, a także osobom prowadzącym jednoosobową działalność, taką, która nie ma charakteru związanym z pracą zawodową, przysługuje prawo do zwrotu towaru. Zwroty przyjmowane są wg. następujących kroków:

 • Zgłoszenie chęci zwrotu towaru na adres mailowy: sale@modemix.pl, poprzez zamieszczenie w temacie lub treści maila numer zamówienia i wskazanie przedmiotów których ten zwrot dotyczy (w przypadku, gdy zamówienia ma kilka pozycji, a zwracana jest tylko część)
 • Wysyłka towaru na adres firmy podany w podstronie kontakt. Prosimy o uwzględnienie skorzystania z tej samej firmy kurierskiej, która pierwotnie dostarczyła do Państwa wybraną przesyłkę. Cennik można znaleźć na oficjalnej stronie danej firmy kurierskiej. 
 • Zwrot środków pieniężnych w przeciągu 14 dni od momentu przyjęcia zwrócnego towaru na magazyn Sprzedawcy. Uwzględniając przy tym stan przedmiotu - który musi pozostać w takim samym stanie w jakim został kupiony. 
  Informujemy iż, uszkodzony produkt może spoktać się z odmową przyjęcia i zaakceptowania zwrotu towaru lub z zwrotem tylko części środków pieniężnych za zakupiony towar. Wszystko jednak odbywa się za obustronnym porozumieniem i zgodą między Kupującym, a Sprzedającym.


Uprzejmie prosimy o nieodsyłanie zwrotów i reklamowanych produktów bez wcześniejszej informacji lub konsultacji z nami.
W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości, na adres sale@modemix.pl: