Deklaracje CE

Inteligentny i bezpieczny dom to Twój dom...

Każdy z naszych produktów - jeszcze przed wdrożeniem do sprzedaży - przechodzi 3-krotną walidację jakości. Na każdym z etapów, prototypowania, produkcji, czy nawet finalnego użytkowania, sprawdzamy indywidualnie wszystkie parametry odpowiedzialne za bezpieczeństwo, wytrzymałość materiałową czy generalną funkcjonalność danego urządzenia. Cenimy trwałość i zadowolenie klienta zapewniając najwyższą jakość w cenach dostępnych dla wszystkich grup klientów. Niezależnie od odbiorcy, czy umów działamy zgodnie z aktualnymi normami i regulacjami prawnymi - dlatego też, możesz sprawdzić gwarancję jakości naszych produktów zgodnych z normami EN, a także Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady.

 

Czym w ogóle są deklaracje zgodności CE?

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej - Dyrektywy Parlamentu i Rady EU nakładają na przedsiębiorców obowiązek wystawienia deklaracji zgodności EU, jeszcze zanim produkt zostanie wprowadzony do obrotu czy użytku. Z tego tytułu producent musi sporządzić i podpisać deklarację. Poprawnie zakończona procedura kończy się nadaniem znaku CE na każdym produkcie. Deklaracja zgodności z uwagi na ciągłość sprzedaży i możliwość obrotu wtórnego, musi być przechowywana przez okres 10 lat od daty wprowadzenia wyrobu na rynek. Certyfikaty zgodności wywodzących się z instytucji czy komórek badawczych nie są tożsame z deklaracjami CE i nie stanowią podstaw do jej wydania. Jest to zatem, jeden z wiodących i najważniejszych dokumentów potwierdzający jakość i dopuszczający wyrób do obrotu i do użytku.

Deklaracja_2

Deklaracja_3

Deklaracja_4

 

Deklaracja_6

Deklaracja_7

Deklaracja_8

Deklaracja_9

Deklaracja_10

 

 

Deklaracja_14

Deklaracja_15